Vår Vision

Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg ska arbeta för:

- Att länets järnvägshistoriska miljöer bevaras, vårdas, syns och används.

- Att både stationärt och i drift visa upp järnvägshistoriska fordon och föremål från länet.

- Att skapa ett besöksmål och trafik som är attraktivt för både länets invånare och turister där historia lever i nuet.

Våra mål:

Föreningen Sörmlands Veteranjärnvägs målsättning är att i samarbete med kommuner, privata- och kommersiella aktörer samt andra intressenter skapa ett järnvägsmuseum för att främja medlemmarnas och besökarnas intresse av järnvägshistoria genom:

- att restaurera, underhålla och visa upp järnvägsmuseala fordon både stationärt och i drift genom resor på det ordinarie järnvägsnätet inom länet.

- att skapa ett ändamålsenligt musealt järnvägsområde med fordonshallar och representativa funktioner som möjliggör en säker och intressant visningsmiljö i överensstämmelse med den järnvägsmuseala trafik föreningen bedriver.

- att driva ett stationärt historiskt museum för bevarande och visning av företrädelsevis länets järnvägshistoria och järnvägshistoriskt materiel med möjligheter till biljettexpedition och vänthall för resenärer.