Transporten av FSVJs fordon

Redan i våras meddelade vi i nyhetsbrevet att vi köpt en personvagn från Sveriges Järnvägsmuseum samt övertagit två ånglok på deposition av NBVJ i Nora.

Vi startade omedelbart planeringen av transporten av fordonen till Oxelösund och det har inte varit en helt enkel manöver. Vi har varit i kontakt med både kommersiella och museala aktörer och varit nära många gånger. Men av olika anledningar så har något hänt, som gjort att vi inte kunde genomföra transporterna.

Under juni månad började en lösning att utkristallieras och förarbetet med fordonen i Katrineholm satte igång i full skala. De aktiva medlemmarna i föreningen har tillbringat ett flertal dagar i Katrineholm för att förbereda transporten genom att demontera , montera, smörja och justera fordonen.

På den administrativa sidan handlade det om att skapa tidtabeller och få plats på spåren, ordna med registreringar hos Transportstyrelsen av fordonen samt att få dem fullt försäkrade.

Utöver detta så skulle en hel del material inflörskaffas och reservdelar ordnas för bromsar, smörjoljor och verktyg tas fram och hela den interna logistiken ordnas.
Ny, Nyare och Nyast på Hagalunds banård i Stockholm

Ett stort och hjärtligt tack!

FSVJ vill på detta enkla sätt rikta ett stort tack till alla inblandade i denna transport!

Ni gjorde alla ett fantastiskt jobb, ingen nämnd och ingen glömd!

På plats i Oxelösunds Lokstall: A2 99, B14 1564, H3 58 och E 901

Men än är det inte helt slut!
Lokförare Enqvist hade vi inkvarterat på Hotell Ankaret i Oxelösund, så han skulle få en god natts sömn. Han hade fortfarande ett uppdrag kvar - att köra tillbaka SKÅJs tågsätt till Hagalund i Stockholm.

Klockan 10,20 avgick tåget till Stockholm och utan några problem anlände det någon minut sent till det spår det hämtades på drygt 26 timmar tidigare. Efter lite växlingsövningar i Hagalund, fortsatte sedan hemkörningen av Göran till Eskilstuna, där han lämnades på gatan utanför sitt hem vid 16:30 tiden. Därmed var uppdrag Loktransport från Katrineholm avslutat och allt återgår till sin normala vardag igen.
Foto: Mattias Hagström                      Foto: Bo Tuvesson                                  Foto: Bo Tuvesson

Så efter måmga timmar av arbete och planering står nu loken och vagnen i Oxelösunds lokstall.

Framför oss har i nu ett roligt och arbetsamt arbete med att få fordonen trafikdugliga, men ingen kommer att behöva gå sysslolös i lokstallet framöver.

Det var med en skön känsla i kroppen som alla aktiva med transporten lämnade lokstallet på lördagskvällen och de flesta somnade säkerligen ovaggade.
Tågsättet parkerades på spår 5


Framme i Oxelösund
Eftersom vi kom till Oxelösund i så god tid på kvällen valde vi att genast påbörja växlingen och ställa in fordonen i lokstallet, där de nu ska husera många år framöver. SKÅJs tågsätt parkerades på spår 5 och Green Cargo lokalt i Oxelösund hjälpte till med sin T44 att trýcka fram de tre fordonen till vändskivan, så att vi med vinchar och traktor kunde placera fordonen i deras  nya hem.
Snart passerat signalen med backgång och avvakta Grönt för vidare resa mot Sillinge och första kontrollstopp på  TGOJbanan.

Efter grönsignal var vi så borta från stambanan och kunde påbörja transporten på den gamla TGOJbanan mot Oxelösund. Enligt tidtabell var det inlagt 30 minuter stopp i Sillinge, Vrena och Nyköpings Södra, men då det visade sig att allt fungerade perfekt och inga fordon uppvisade några som helst problem, minimerades stoppen till kortare smörjstopp och kaffepauser.

Under resans gång möttes vid längs spåret av glada tillrop och vinkande människor. Ånglok och gamla tåg gör visst både ung och gammal glad!

Tack vare att det inte skulle gå något tåg förrän tidigt morgonen efter kunde vi därför fortsätta mot Oxelösund och anlände vår slutdestination en timme och tio minuter före tidtabell.
Kontroll och provkörning

Efter att all personal intagit en snabb lunch på en närbelägen snabbmatsrestaurang var det så dags att förbereda sig sig för hemtransporten. I varje lok placerades ett par män med uppgift att nog lyssna och kontrollera fordonen under transporten. Övrig personal fick hålla sig i vagnen närmast lok för att vara beredda att rycka in vid behov. Ett av behoven var kaffe och smörgåsar, som medfördes utifall det skulle bli en lång resa.

Tidtabellen var lagd med avgång från Katrineholm C klockan 17:16 och ankomst Oxelösund klockan 21:50.

Vi avgick i rätt tid från Katrineholm och tåget rullade iväg på stambanan mot Flen. Inga problem kunde upptäckas under färden och vid ankomstden till Flens station var det dags för den första kontrollen av fordonen. Allt verkade vara helt i sin ordning, så lokförare Göran och växlare Hans gjorde rundgång på spår två och vi avvaktade trafikledningens signal att få göra växling till Flens Övre.
Morgonkaffe och planering på lokstallsbänken. Foto: Bo Tuvesson

Men snart nog var arbetet igång och alla fordon fick sig ytterligare en genomgång med smörjsprutorna.

Redan klockan sex på morgonen hade en medlem i föreningen begett sig till Eskilstuna för att hämta upp lokförare Göran Enqvist, som hade det stora uppdraget att köra hela transporten. Någon minut efter tidtabell anlände tåget från Stockholm och tågsättet kopplades ihop för transport.

Nu påbörjades flera timmars arbete med att provköra fordonen. På en ca 700 meter lång sträcka kördes tågsättet fram och tillbaka 8 gånger. Under den första turen, som gick i mellan 5-10 km/h gick hela gänget bredvid fordonen för att kontrollera att allt såg bra ut och lät bra. Hastigheten ökades lite varje omgång och alla lager och axlar kontrollerades noga mellan turerna i avseende på temepratur, smörjning och missljud etc. Allt verkade fungera perfekt.
Detta blir kanske en vanlig syn framöver. A99 som dragfordon framför en nyrenoverad B 14 vagn

Transportdagen den 7 juli
Så var då den stora dagen här. De aktiva medlemmarna anlände även denna dag till Katrineholm vid 09:00 tiden och påbörjade dagens förberedelser. Ja först blev det sjävklart kaffe och en gemensam frukost på de, efter nattens regnväder, blöta bänkarna.
SWB H3 nummer 58                                                     SWB A2 nummer 99
SKÅJs tåsätt bestënde av HG 787 samt tre 1:a klass personvagnar.

Förberedelser fredagen den 6 juli

En av de viktigaste bitarna inför transporten är att fordonen är besiktigade och godkända att framföras på Trafikverkets spår. Därför anlände under fredagen två besiktningsmän från BJs i Göteborg, som genomförde en grundlig fordonsbesiktning.

Vi var fortfarande lite oroliga för resultatet efter tidigare motgångar i förberedelserna och när besiktingsmännen sedan gav klartecken till transporten var stämningen mycket hög bland de aktiva.

På loken monterades extra bromsslangar på utsidan av loken, för att kopplas i hop med bromsvagnarna, som skulle gå först och sist i tåget.

Fordonen drogs ut ur lokstallet med hjälp av traktor under överinseende av Hans Nyberg, som ansvarade för växlingen och att fordonen placerades på plats på spåret utanför lokstallet.

Vi anlände till lokstallet i Katrineholm klockan 09.00 på fredagen och arbetade fram till klockan 18.30. Under tiden hann vi även med att hjälpa Stockholms Ånglokssällskap - SÅS att genomföra ett par timmars arbete med omflyttning av deras fordon i lokstallet. Vår traktorförare hade inte en lugn stund under dagen.
Ulf P justerar lokets läge för att komma åt att smörja             Hans W förbererser B 14 vagnen för smörjning och
                                                                                         besiktning

Slutplaneringen
Det ska inte vara lätt!


Efter många turer hit och dit blev det klart att transporten genomförs i samarbete med Bergslagernas Järnvägssällkap i Göteborg och Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg - SKÅJ i Stockholm, som ligger lite närmare Katrineholm. På så sätt sparas en massa tid för lokförarna, som slipper ta sig fram och tillbaka till Göteborg  också förutom transporten, som tog två dagar.

Tågsättet består av HG 787 samt tre personvagnar, som nogra uträknats att motsvara kraven på bromsverkan i tåget då ångloken rullar med utan egen broms.
A99 och H3 luftar sig för första gången på många år.