Transporten av FSVJs Godsvagn från Taxinge - Näsby

Under sommaren 2012 erbjöds vi av Fortifikationsverket en gammal godsvagn i gåva. Då vagnen
tidigare tillhört TGOJ tycke de att vagnen skulle platsa bra i Oxelösund, där de upplevde att det fanns
potential att vagnen inom en relativt snar framtid kunde rustas upp.


Vi påbörjade omedlebart planeringen av hämtningen och sökte sponsorer för medfinansiering. När allt löst sig bokades transporten, som gick av stapeln den 13 september 2012.

Klockan 08:20 anlände Forias fordon till Taxinge-Näsby, där godsvagnen sedan flera decennier använts av Fortifikationsverket för interna transporter.
Vagnen lyfts och maskintrailern backar undan

Lika snabbt som vagnen lyftes på maskintrailen, lossades den från den samma. Utan minsta tecken till påverkan på den gamla TGOJ-vagnen står den nu i Oxelösund på spår, som en gång användes av TGOJ,
Trailern backade på platsen för lossningen, där en gammal spårstump från kolets dagar finns kvar.

Här påbörjades omedelbart arbetet med att frigöra vagnen ur sina bojor och invänta två nya kranbilar för att lyfta av vagnen.
Redan klockan 09:10 kunde vagnen lämna Taxinge på sin färd mot Oxelösund

Transporten på väg gick helt planenligt utan några komplikationer. Det enda som hände var att lite mossa lossnade från vagnens tak, men inga komplikationer eller faror uppstod av detta och klockan 11:01 anlände vagnen till lokstallsområdet i Oxelösund.
Vagnen var mycket mer stabil än vi trodde och lyftet fungerade galant utan att några extra uppfästningar av detaljer krävdes. Med vagnen på plats på trailern surrades den för att stå stabilt innan vägtransporten via E4an mot Oxelösund påbörjades.
Med vagnen hängandes i luftenbackades maskintrailen under vagnen.
Efter lite förberedelser påbörjades arbetet.Med hjälp av två kranbilar lyftes försiktigt vagnen upp i luften redan klockan 08:40, varpå en maskintrailer backades in under vagnen. Vagnen uppförde sig exemplariskt och 6 minuter senare stod vagnen på flaket.
Kontroll och centrering av vagnen, innan fastsurrning.
Vagnen i väntan på restaurering.

Strax efter klockan 12 var hela operationen avklarad och vagnen väntar nu på att tas in för restaureing.

Vi tackar alla inblandade funktionärer i transporten för ett mycket gott arbete, Maria på Foria, som skött om planeringen åt oss och speciellt våra sponsorer: K-Konsult, Måleritjänst och Foria!