Våra fordon
Vagnen har tidigare använts som sjukvagn. Vi hämtade vagnen i Gävle i juni 2016 och köpte vagnen av Sveriges Järnvägsmuseum i juli 2016.
Copyright © 2010 by FSVJ ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: fsvj@fsvj.se
Personalvagn So10 1899
Våra Vagnar
Typ:
Personalvagn

Egenvikt:
Längd över buffertar:
Fordonets lastprofil.
Största tillåtna hastighet passiv, vid transport i tåg:
Minsta kurvradie:
Antal axlar/hjulpar:
Största inre axelavstånd:
Maximal axellast:
Bromsvikt G:
Bromsvikt P.
Bromsvikt R:

Vagnen innehåller sovkupéer, matsal och Pentry och kommer följa med våra tåg.
45 ton
19540 mm
SE-A

100 km/h
90 m
4 st
11600 mm
12 ton/axel
38 ton
40 ton
57 ton