Våra fordon
Motorvagn X21 - 9 (X22 - 13)
Copyright © 2010 by FSVJ ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: fsvj@fsvj.se
Vår Motorvagn
Den 31 mars 2015 köptes motorvagnen X21-9 av Svenska Motorvagnsklubben SMok. Motorvagnen levererades till Oxelösund den 10 maj 2015.


Den korrekta benämningen är X22 - 13 eftersom motorvagnen byggdes om under 1980 talet så att vagnen fick 16 sittplatser i första klass och 56 platser i andra klass, mot 8 respektive 67 i X21. Vår X21 är dock märkt och målad som en X21. Motorvagnen består av två delar, A delen med banmotorer och manövervagn och B delen med transformator och strömavtagare. Från början var litterat Yoa202

Från början hade motorvagnen en färgsättning i två gröna nyanser. I slutet av 1960-talet ändrades färgen till orangeröd med en vit dekorlinje under fönstren.  Vår vagn är lite ombyggd med ett litet café i 1a klass delen.
Läs mer om X21 på Järnväg.net
Axelföljd:                         (1A)´(1A)´+2'2'

Längd:                               33 1400 mm

Hastighet:                               105 km/h

Tjänstevikt:                                 35 ton

Effekt:                                       170 kW

Hjuldiamter:                             676 mm

Byggt år:                                       1959

Byggt Antal:                                     10

Tillverkare:                  Hilding Carlsson