Historik kring lokstallet i Oxelösund
 
1
875     Ett lokstall för 2 portar inklusive 12 meters vändskiva finns
1894     Förlängs lokstallet med 15 meter
1900     Börjar ett nytt rundstall för 8 lok att byggas
1903     Det nya lokstallet är färdigt
1905     Rivs det gamla stallet
1919     Byggs ett provisoriskt lokstall av trä för bensinlok och 15 meters
              vändskivan i Storå flyttas till Oxelösund
1920     Det nya lokstallet byggs
1929     Lokstallet får 2 nya stallplatser
1936     Vändskivan utanför lokstallet byts ut till en 18 meters
1938     Ytterligare 2 stallplatser byggs samt manskapsutrymmen på
             övervåningen
2010     Ett kök finns återigen i Manskapsutrymmena
 
Lokstallet värmdes från början genom vedeldning. I omgångar har man sedan bytt ut värmepannorna.
1938 började man elda med koks och 1953 övergick man till oljeeldning. I samband med detta byggdes en av värmepannorna om till sopeldning.
(Gammal lapp vi finner uppklistrad i trappen till manskapsutrymmena i Oxelösunds lokstall)

Reparatörens Klagan

Vi är två reparatörer, som i stallet går
men varje morgon ont i huvudet får
av fläktarna som inte suger
när skrivet anslag inte duger
Vrid på ratten
Tryck på knappen
Sväng sen över tratten
När sen röken, röret når
Vi i stallet bättre mår