Våra fordon
FSVJ har inte som mål att bedriva trafik med godsvagnar, men vi vill visa upp godsvagnarnas bedydelse för trafiken till och från Oxelösund.

Föreningen innehar i dagsläget 3 godsvagnar
Copyright © 2010 by FSVJ ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: fsvj@fsvj.se
Våra godsvagnar
Våra Godsvagnar