Våra fordon
Copyright © 2010 by FSVJ ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: fsvj@fsvj.se
Ånglok
Våra Ånglok
Föreningen disponerar i dag 1 ånglok.

I juni 2016 köpte vi beredskapsångloket E2 954  av Sveriges Järnvägsmuseum