Verksamhet
Pågående projekt:

För tillfället pågår ett flertal arbeten samtidigt. Beroende på antal aktiva på arbetskvällarna arbetas det med olika projekt. Här är några av dem.

E2 954:
Det sist uttagna beredskapsångloket. VI arbetar med att driftsätta fordonet.

Z43 457:
Långsiktig driftsättning

B14
Vi är i full gång och restaurerar vår egen personvagn. Hela vagnen skall målas, trädetaljer slipas och lackas, säten kläs om och lite svetsjobb etc.

Museibyggnad
Bygge av en museibyggnad i anslutning till lokstallet.

Vi har av Riksantikvarieämbetet erhållit 150 000 kronor i bidrag för uppförandet av byggnaden.Copyright © 2010 by FSVJ ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: fsvj@fsvj.se
Vår verksamhet
Läs gärna mer om verksamheten i vår blogg:


Läs bloggen ->
Blogg
Normalt har vi har arbetskvällar varje tisdag från klockan 17:00

Vissa lördagar är det arbetsdag. Datum presenteras i vår kalender.