Meny
Copyright © 2010  - 2017 by FSVJ ·  All Rights reserved  ·

STYRELSEN 2020/2021

Ordförande:

Kassör:

Sekreterare: 

Ledamöter:

Suppleanter:
 
Revisorer:

Valberedning:


Säkerhetsansvarig:

Trafikansvarig:

Fordonsansvarig:

Internrevisor:
 

Museumansvarig:                             
Styrelsen och trafikverksamhet
FSVJ når du enklast på vår emailadress:

fsvj@fsvj.se
Kai Tamminen

Micke Däckfors

Rolf Svensson

Hans Wennberg
Lars Wennberg
Rolf Svensson
Jonas Nilsson
Kjell Tholin

Daniel Larsson
Lars Trollin
Hans Betulander


Kurt Holmgren och Per Rödset, Suppleant Claes-Göran Norlén

Bruno Jander och Johan Lindholm


Rolf Svenssson

Kai Tamminen

Jonas Nilsson

Stefan Halldén

Thomas Wulff