Meny
Copyright © 2010  - 2017 by FSVJ ·  All Rights reserved  ·

STYRELSEN

Ordförande:

Kassör:

Sekreterare: 

Ledamöter:

Suppleanter: 
Revisorer:

Valberedning:


Säkerhetsansvarig:

Trafikansvarig:

Fordonsansvarig:

Internrevisor:
 

Museumansvarig:                             
Styrelsen och trafikverksamhet
FSVJ når du enklast på vår emailadress:

fsvj@fsvj.se
Kai Tamminen

Micke Däckfors

Johan Lindholm (Adjungerad)

Hans Wennberg
Ulf Pira
Rolf Svensson
Jonas Nilsson
Anders Eriksson

Daniel Larsson
Lars Trollin
Hans Betulander


Kurt Holmgren och Per Rödset

Bruno Jander och Johan Lindholm


Rolf Svenssson

Kai Tamminen

Jonas Nilsson

Stefan Halldén

Daniel Larsson