Meny
Föreningen bildades officiellt under 2010 av fem järnvägsintresserade personer, som under ca 1,5 år aktivt hade arbetat i Oxelösunds lokstall.  Föreningen har som mål att Oxelösund ska få ett järnvägshistoriskt museum i form av miljöer, fordon och utställningar

Föreningen bedriver trafik med veterantåg. Resorna är öppna för allmänheten och inkomsterna från trafikverksamheten går till föreningens restaurering och underhåll av fordon  och museala verksamhet.

FSVJs grundinriktning för den museala verksamheten handlar om järnvägens betydelse för Oxelösunds utveckling från litet fiskesamhälle med 1200 invånare till en högteknologisk industriort med 15000 invånare. Från järnvägens anläggande utvecklades staden långsamt fram till 1950/60-talets explosionsartade expansion.

Utöver Oxelösunds historia ur ett järnvägsperspektiv vill FSVJ visa utvecklin.gen som skett på de svenska järnvägarna. Ångloken med sina egenskaper, dieselloken som ersatte och de kraftfulla elektroloken som drog de långa tunga tågen land och rike runt.  Även vagnars utveckling efter de ökade behoven och nya tekniker representeras

På 1950-60 talet kom elektrifieringen till Oxelösund. TGOJ anpassade fordon och byggnader för att de nya järnvägsfordonen skulle kunna brukas. TGOJ byggde under denna tid nya person- och malmtågslok. De äldre personvagnarna som drogs av ånglok fick ge plats år modernare motorvagnar förutom några personvagnar, som i dag finns som museiforson i Grängesberg. Samtidigt byggdes lokstallet i Oxelösund om för att elektroloken skulle kunna använda vändskivan och ställas in i lokstallet.I dag har lokstallet detta utseende och kontaktledningen sitter kvar ovanför den fungerande vändskivan, något som är mycket ovanligt att se i dagens järnvägssverige.

Som museum binder FSVJ ihop de olika delarna som visar hur järnvägen i stort var startpunkten för den massiva utvecklingen i staden. Föreningen har i dag det stora malmtågsloket Ma 408 från 1958 med två äldre malmvagnar. Rälsbussen X21-9 var en av de rälsbussar som tog hand om persontrafiken till och från Oxelösund från mitten av 50-talet  fram till nedläggningen 1985. Lokstallet som är FSVJs museum, byggdes i omgångar fram till 1938, men restaurerades och anpassades för eldrift under mitten av 1950-talet.

I Oxelösund finns ett flertal ideella museer som alla berättar sin del av denna utveckling. Skärgårdsmuseet beskriver samhället som fiskeby, Sjöfartsmuseet samlar den maritima historien, FSVJ visar upp den spårbundna delen av utvecklingen, Femörefortet visar upp historien från kalla krigets dagar med en välbevarad anläggning inrymd i 400 meter gångar under klipporna vid Femörekusten.

Genom det nära samarbetet FSVJ i dag har med Oxelösunds olika ideella museer skapar vi tillsammans en möjlighet att visa hur Oxelösund blivit vad det är i dag..

Copyright © 2010 - 2017  by FSVJ ·  All Rights reserved 
Om FSVJ - Oxelösunds Järnvägsmuseum
Vi finns också på Facebook där vi har en grupp för fsvj. Välkommen dit! (Du behöver inte vara medlem i Facebook för att se sidan)


Läs mer om projektet med Vrena station på:

www.vrenastation.se