Våra fordon
Vagnen Co4B 1564 från början av 1900-talet byggdes med träkorg, men byggdes om 1938 då SJ valde att sätta stålkorg på vagnen. Litterat ändrades sedan till Bo14b och ändrades återigen efter litterareformen 1970 och döptes då till B14.

SJ:s slopade sina B14 vagnar på sent 80-tal, men några finns bevarade som museivagnar.

Vi köpte vagnen av Sveriges järnvägsmuseum 2012 och just nu pågår ett stort restaureringsjobb för att åter sätta vagnen i trafik.
Restaureringen sker med stöd från Riksantikvarieämbetet och Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Vi har beviljats 386 000 kroor hittils i stöd för restaurering:


Copyright © 2010 - 2017  by FSVJ ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: fsvj@fsvj.se
Personvagn B14 1564
Våra Vagnar
Typ:
Personvagn 2:a klass

Sittplatser:                       64 st

Längd:                    19 500 mm

Bredd:                       3 175 mm

Höjd:                         4 087 mm

Vikt:                          38 000 kg

Boggieavstånd:                14 m

Byggt antal:                     13 st
Läs mer om B14 - vagnar på Järnväg.net
Foto K Tamminen
Konung Gustaf VI Adolfs
fond för svensk kultu
r
2012:   50 000 kr
2013: 100 000 kr
2016: 110 000 kr
2012:   45 000 kr
2013:   50 000 kr
2017:   31 000 kr